2021-01-27 Lịch bay

 1. GARUDA INDONESIA GA-652 Boeing 737-800 Passenger
  04:25 → 07:30
  2h 05phút
  Đặt trước
 2. CITILINK QG-680 Airbus A320
  05:00 → 08:00
  2h 00phút
  Đặt trước
 3. LION AIR JT-038 Boeing 737-900 Passenger
  05:00 → 07:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 4. INDONESIA AIRASIA QZ-7516 Airbus A320
  06:00 → 08:55
  1h 55phút
  Đặt trước
 5. SRIWIJAYA AIR SJ-272 Boeing 737-800 Passenger
  06:00 → 08:55
  1h 55phút
  Đặt trước
 6. BATIK AIR ID-6506 Boeing 737-800 Passenger
  07:00 → 09:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 7. GARUDA INDONESIA GA-438 Boeing 737-800 Passenger
  07:05 → 10:10
  2h 05phút
  Đặt trước
 8. CITILINK QG-682 Airbus A320
  07:45 → 10:40
  1h 55phút
  Đặt trước
 9. GARUDA INDONESIA GA-402 Airbus A330-300
  07:45 → 10:45
  2h 00phút
  Đặt trước
 10. LION AIR JT-028 Boeing 737-900 Passenger
  08:20 → 10:50
  1h 30phút
  Đặt trước
 11. GARUDA INDONESIA GA-404
  09:30 → 12:40
  2h 10phút
  Đặt trước
 12. BATIK AIR ID-6061 Boeing 737-900 Passenger
  10:00 → 12:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 13. INDONESIA AIRASIA QZ-7520 Airbus A320
  10:05 → 13:00
  1h 55phút
  Đặt trước
 14. CITILINK QG-690 Airbus A320
  10:50 → 13:45
  1h 55phút
  Đặt trước
 15. GARUDA INDONESIA GA-408 Airbus A330-200
  11:05 → 14:10
  2h 05phút
  Đặt trước
 16. LION AIR JT-022 Boeing 737-900 Passenger
  11:25 → 14:20
  1h 55phút
  Đặt trước
 17. BATIK AIR ID-6502 Boeing 737-800 Passenger
  12:30 → 15:20
  1h 50phút
  Đặt trước
 18. INDONESIA AIRASIA QZ-7532 Airbus A320
  12:55 → 15:50
  1h 55phút
  Đặt trước
 19. CITILINK QG-666 Airbus A330
  13:05 → 16:00
  1h 55phút
  Đặt trước
 20. GARUDA INDONESIA GA-410 Airbus A330-300
  14:30 → 17:20
  1h 50phút
  Đặt trước
 21. BATIK AIR ID-6514 Airbus A320 (sharklets)
  14:45 → 17:35
  1h 50phút
  Đặt trước
 22. LION AIR JT-040 Boeing 737-900 Passenger
  15:40 → 18:30
  1h 50phút
  Đặt trước
 23. CITILINK QG-684 Airbus A320
  15:40 → 18:35
  1h 55phút
  Đặt trước
 24. INDONESIA AIRASIA QZ-7514 Airbus A320
  15:45 → 18:40
  1h 55phút
  Đặt trước
 25. CITILINK QG-686 Airbus A320
  16:30 → 19:30
  2h 00phút
  Đặt trước
 26. CITILINK QG-688 Airbus A320
  17:30 → 20:25
  1h 55phút
  Đặt trước
 27. GARUDA INDONESIA GA-424 Airbus A330-300
  18:40 → 21:45
  2h 05phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog