2021-01-27 Lịch bay

 1. LION AIR JT-600 Boeing 737-800 Passenger
  06:00 → 07:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 2. GARUDA INDONESIA GA-126 Boeing 737-800 Passenger
  08:55 → 10:30
  1h 35phút
  Đặt trước
 3. CITILINK QG-964 Airbus A320
  10:40 → 11:55
  1h 15phút
  Đặt trước
 4. BATIK AIR ID-6802 Boeing 737-800 Passenger
  11:20 → 12:30
  1h 10phút
  Đặt trước
 5. LION AIR JT-602 Boeing 737-800 Passenger
  12:00 → 13:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. SRIWIJAYA AIR SJ-062 Boeing 737-800 Passenger
  13:10 → 14:30
  1h 20phút
  Đặt trước
 7. CITILINK QG-966 Airbus A320
  15:15 → 16:35
  1h 20phút
  Đặt trước
 8. GARUDA INDONESIA GA-134 Boeing 737-800 Passenger
  15:20 → 16:50
  1h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog