2020-08-11 Lịch bay

 1. 9 AIR AQ-1021 Boeing 737-800 Passenger
  06:35 → 08:30
  1h 55phút
  Đặt trước
 2. AIR CHINA CA-4585 Boeing 737-700 Passenger
  07:10 → 09:10
  2h 00phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3811 Airbus A320
  07:45 → 09:40
  1h 55phút
  Đặt trước
 4. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2437 Boeing 737-800 Passenger
  07:45 → 09:45
  2h 00phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3763 Airbus A320
  11:05 → 13:05
  2h 00phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-2065 Airbus A320
  11:20 → 13:15
  1h 55phút
  Đặt trước
 7. SHENZHEN AIRLINES ZH-9961 Boeing 737-800 Passenger
  13:50 → 15:50
  2h 00phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3527 Boeing 737-800 Passenger
  14:55 → 16:50
  1h 55phút
  Đặt trước
 9. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2491 Boeing 737 Passenger
  15:15 → 17:10
  1h 55phút
  Đặt trước
 10. HAINAN AIRLINES HU-7221 Boeing 737-800 Passenger
  15:40 → 17:35
  1h 55phút
  Đặt trước
 11. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3809 Boeing 737-800 Passenger
  17:10 → 19:00
  1h 50phút
  Đặt trước
 12. HAINAN AIRLINES HU-7775 Boeing 737-800 Passenger
  19:15 → 21:15
  2h 00phút
  Đặt trước
 13. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3769
  22:05 → 23:55
  1h 50phút
  Đặt trước
 14. SHENZHEN AIRLINES ZH-9965 Boeing 737-800 Passenger
  22:05 → 23:55
  1h 50phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog