2020-08-11 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3509 Boeing 737-800 Passenger
  08:20 → 11:10
  2h 50phút
  Đặt trước
 2. SHENZHEN AIRLINES ZH-9971 Boeing 737-800 Passenger
  08:55 → 11:45
  2h 50phút
  Đặt trước
 3. SHANDONG AIRLINES SC-1170 Boeing 737-800 Passenger
  12:00 → 15:05
  3h 05phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3711 Boeing 737-800 Passenger
  12:35 → 15:25
  2h 50phút
  Đặt trước
 5. SHENZHEN AIRLINES ZH-9973 Airbus A319
  15:00 → 17:50
  2h 50phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3707 Boeing 737-800 Passenger
  17:20 → 20:10
  2h 50phút
  Đặt trước
 7. SHENZHEN AIRLINES ZH-9975 Boeing 737-800 Passenger
  17:20 → 20:20
  3h 00phút
  Đặt trước
 8. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5260 Airbus A320
  18:55 → 21:40
  2h 45phút
  Đặt trước
 9. SHANDONG AIRLINES SC-1172 Boeing 737-800 Passenger
  20:10 → 23:00
  2h 50phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3323 Airbus A320
  20:15 → 23:05
  2h 50phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog