2020-08-11 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6748
  06:45 → 08:20
  1h 35phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6750 Boeing 737-800 Passenger
  10:25 → 12:05
  1h 40phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-5481
  12:40 → 14:15
  1h 35phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-5533 Airbus A320
  14:35 → 16:10
  1h 35phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6664 Airbus A321
  16:15 → 17:45
  1h 30phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6744 Airbus A321
  17:40 → 19:10
  1h 30phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6738 Boeing 737-800 Passenger
  19:25 → 21:00
  1h 35phút
  Đặt trước
 8. 9 AIR AQ-1111 Boeing 737-800 Passenger
  19:40 → 21:20
  1h 40phút
  Đặt trước
 9. HAINAN AIRLINES HU-7356 Boeing 737-800 Passenger
  20:10 → 21:40
  1h 30phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6736 Airbus A321
  22:55 → 00:40
  1h 45phút
  Đặt trước
 11. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6732 Airbus A321
  23:50 → 01:20
  1h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog