2020-08-11 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-2049 Airbus A320
  07:15 → 08:55
  1h 40phút
  Đặt trước
 2. CHINA EASTERN AIRLINES MU-9683 Boeing 737 Passenger
  09:10 → 10:50
  1h 40phút
  Đặt trước
 3. 9 AIR AQ-1267 Boeing 737-800 Passenger
  09:40 → 11:30
  1h 50phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3535 Airbus A320
  13:50 → 15:30
  1h 40phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3493 Airbus A319
  23:00 → 00:40
  1h 40phút
  Đặt trước
 6. CHINA EASTERN AIRLINES MU-9663 Boeing 737 Passenger
  23:05 → 00:45
  1h 40phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog