2020-08-11 Lịch bay

  1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3519 Boeing 737-800 Passenger
    10:40 → 13:05
    2h 25phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog