2020-08-11 Lịch bay

 1. SPRING AIRLINES 9C-6179 Airbus A320
  06:25 → 09:35
  3h 10phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3269
  06:40 → 09:50
  3h 10phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-8805 Airbus A320
  08:30 → 11:35
  3h 05phút
  Đặt trước
 4. SICHUAN AIRLINES 3U-8793 Airbus A321
  10:10 → 15:10
  5h 00phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6411 Boeing 737-800 Passenger
  10:30 → 15:35
  5h 05phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3971 Boeing 737-800 Passenger
  11:25 → 16:50
  5h 25phút
  Đặt trước
 7. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2302 Airbus A321
  13:25 → 18:30
  5h 05phút
  Đặt trước
 8. SHENZHEN AIRLINES ZH-9223 Airbus A320
  13:40 → 18:55
  5h 15phút
  Đặt trước
 9. BEIJING CAPITAL AIRLINES JD-5307 Airbus A321
  13:45 → 17:00
  3h 15phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-5499 Airbus A320
  14:00 → 17:05
  3h 05phút
  Đặt trước
 11. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3235 Boeing 737-800 Passenger
  16:10 → 19:05
  2h 55phút
  Đặt trước
 12. AIR CHINA CA-4456 Boeing 737-800 Passenger
  19:25 → 00:35
  5h 10phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog