2020-08-11 Lịch bay

 1. 9 AIR AQ-1021 Boeing 737-800 Passenger
  06:35 → 13:00
  6h 25phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3615 Airbus A320
  08:15 → 12:40
  4h 25phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3228 Airbus A320
  10:05 → 14:20
  4h 15phút
  Đặt trước
 4. HAINAN AIRLINES HU-7045 Boeing 737-800 Passenger
  10:45 → 15:00
  4h 15phút
  Đặt trước
 5. SHENZHEN AIRLINES ZH-9673 Boeing 737-800 Passenger
  10:50 → 14:55
  4h 05phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3623 Airbus A320
  14:45 → 19:00
  4h 15phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6262 Airbus A320
  16:40 → 23:00
  6h 20phút
  Đặt trước
 8. SHENZHEN AIRLINES ZH-9675 Airbus A320
  18:05 → 23:50
  5h 45phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3905 Airbus A320
  19:25 → 23:40
  4h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog