2020-08-11 Lịch bay

 1. 9 AIR AQ-1037 Boeing 737-800 Passenger
  06:15 → 11:15
  5h 00phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3608 Airbus A320
  07:05 → 10:20
  3h 15phút
  Đặt trước
 3. HAINAN AIRLINES HU-7590 Boeing 737-800 Passenger
  07:10 → 11:35
  4h 25phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6485 Airbus A320
  09:15 → 12:30
  3h 15phút
  Đặt trước
 5. SHENZHEN AIRLINES ZH-9683 Boeing 737-800 Passenger
  09:20 → 14:50
  5h 30phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6322 Airbus A321
  12:05 → 15:20
  3h 15phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-2010 Airbus A321
  14:05 → 17:30
  3h 25phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6324 Airbus A321
  18:15 → 21:50
  3h 35phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6449 Airbus A320
  19:30 → 23:15
  3h 45phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6468 Airbus A321
  21:05 → 00:25
  3h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog