2020-08-11 Lịch bay

  1. AIR CHINA CA-4356 Boeing 737-700 Passenger
    12:50 → 15:20
    2h 30phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog