2019-06-19 Lịch bay

  1. CHINA EZPRESS G5-4865 Airbus A320
    17:00 → 18:25
    1h 25phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog