YTO  Toronto CUN  Cancun

YHM→CUN
Sân bay Quốc tế John C. Munro Hamilton→Sân bay Quốc tế Cancun
YYZ→CUN
Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson→Sân bay Quốc tế Cancun

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

cntlog