ZNA Sân bay Nanaimo Harbour Water

Thông tin chuyến bay

07:40 → 08:00 20phút
CXH Sân bay Vancouver Harbour Water Vancouver, Canada
HELIJET INTERNATIONAL
09:00 → 09:20 20phút
CXH Sân bay Vancouver Harbour Water Vancouver, Canada
HELIJET INTERNATIONAL
11:30 → 11:50 20phút
CXH Sân bay Vancouver Harbour Water Vancouver, Canada
HELIJET INTERNATIONAL
14:15 → 14:35 20phút
CXH Sân bay Vancouver Harbour Water Vancouver, Canada
HELIJET INTERNATIONAL
16:25 → 16:45 20phút
CXH Sân bay Vancouver Harbour Water Vancouver, Canada
HELIJET INTERNATIONAL
18:00 → 18:20 20phút
CXH Sân bay Vancouver Harbour Water Vancouver, Canada
HELIJET INTERNATIONAL

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.