YZV Sân bay Sept-Iles

Thông tin chuyến bay

06:00 → 07:33 1h 33phút
YQB Sân bay Quốc tế Quebec Quebec, Canada
AIR CANADA
09:15 → 09:45 30phút
YPN Sân bay Port-Menier Port-Menier, Canada
Sky Jet M.G.
09:30 → 11:20 50phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
09:30 → 11:30 1h 00phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
PRIVILEGE STYLE
09:30 → 11:30 1h 00phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
PRIVILEGE STYLE
09:50 → 11:57 2h 07phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
AIR CANADA
10:40 → 12:30 1h 50phút
YIF Sân bay Saint-Augustin Pakuashipi, Canada
Sky Jet M.G.
10:40 → 11:40 1h 00phút
ZGS Sân bay Gethsemani Gethsemani, Canada
Sky Jet M.G.
10:40 → 12:05 1h 25phút
YHR Sân bay Chevery Chevery, Canada
Sky Jet M.G.
10:40 → 12:55 2h 15phút
YBX Sân bay Lourdes-de-Blanc-Sablon Blanc Sablon, Canada
Sky Jet M.G.
10:45 → 12:40 55phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
AIR CANADA
11:30 → 12:50 1h 20phút
YHR Sân bay Chevery Chevery, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
11:30 → 13:40 2h 10phút
YBX Sân bay Lourdes-de-Blanc-Sablon Blanc Sablon, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
11:30 → 13:15 1h 45phút
YIF Sân bay Saint-Augustin Pakuashipi, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
11:30 → 12:15 45phút
YNA Sân bay Natashquan Natashquan, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
11:30 → 12:55 1h 25phút
YKL Sân bay Schefferville Schefferville, Canada
AIR INUIT
12:00 → 13:35 1h 35phút
YQB Sân bay Quốc tế Quebec Quebec, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
12:00 → 14:40 2h 40phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
13:15 → 14:00 45phút
YNA Sân bay Natashquan Natashquan, Canada
Sky Jet M.G.
13:15 → 14:40 1h 25phút
YHR Sân bay Chevery Chevery, Canada
Sky Jet M.G.
13:15 → 15:30 2h 15phút
YBX Sân bay Lourdes-de-Blanc-Sablon Blanc Sablon, Canada
Sky Jet M.G.
13:15 → 15:22 2h 07phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
AIR CANADA
13:15 → 15:05 1h 50phút
YIF Sân bay Saint-Augustin Pakuashipi, Canada
Sky Jet M.G.
13:15 → 14:25 1h 10phút
ZGS Sân bay Gethsemani Gethsemani, Canada
Sky Jet M.G.
15:45 → 17:35 50phút
YWK Sân bay Wabush Wabush, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
16:00 → 16:30 30phút
YBC Sân bay Baie Comeau Baie Comeau, Canada
Sky Jet M.G.
16:00 → 17:40 1h 40phút
YQB Sân bay Quốc tế Quebec Quebec, Canada
Sky Jet M.G.
16:20 → 17:50 1h 30phút
YQB Sân bay Quốc tế Quebec Quebec, Canada
Sky Jet M.G.
17:25 → 20:17 2h 52phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
AIR CANADA
17:25 → 18:58 1h 33phút
YQB Sân bay Quốc tế Quebec Quebec, Canada
AIR CANADA
17:35 → 18:35 1h 00phút
ZGS Sân bay Gethsemani Gethsemani, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
17:35 → 19:25 1h 50phút
YIF Sân bay Saint-Augustin Pakuashipi, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
17:35 → 19:00 1h 25phút
YHR Sân bay Chevery Chevery, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
17:35 → 19:50 2h 15phút
YBX Sân bay Lourdes-de-Blanc-Sablon Blanc Sablon, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
17:40 → 18:15 35phút
YBC Sân bay Baie Comeau Baie Comeau, Canada
PRIVILEGE STYLE
17:40 → 20:40 3h 00phút
YHU Sân bay Montreal Saint-Hubert Montreal, Canada
PRIVILEGE STYLE
17:45 → 19:45 2h 00phút
YQB Sân bay Quốc tế Quebec Quebec, Canada
PRIVILEGE STYLE
17:45 → 21:00 3h 15phút
YHU Sân bay Montreal Saint-Hubert Montreal, Canada
PRIVILEGE STYLE
17:45 → 18:20 35phút
YYY Sân bay Mont-Joli Mont-Joli, Canada
PRIVILEGE STYLE
18:00 → 19:25 1h 25phút
YKL Sân bay Schefferville Schefferville, Canada
AIR INUIT
18:15 → 20:55 2h 40phút
YUL Sân bay Quốc tế Montreal-Pierre Elliott Trudeau Montreal, Canada
PROVINCIAL AIRLINES
18:15 → 19:50 1h 35phút
YQB Sân bay Quốc tế Quebec Quebec, Canada
PROVINCIAL AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.