YZF Sân bay Yellowknife

Thông tin chuyến bay

05:50 → 07:24 2h 34phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
06:00 → 08:16 2h 16phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:55 → 09:23 2h 28phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
07:00 → 07:41 41phút
YHY Sân bay Hay River Merlyn Carter Hay River, Canada
FIRST AIR
08:45 → 09:40 55phút
YSM Sân bay Fort Smith Fort Smith, Canada
NORTHWESTERN AIR
10:10 → 16:51 4h 41phút
YFB Sân bay Iqaluit Iqaluit, Canada
FIRST AIR
10:10 → 13:05 1h 55phút
YRT Sân bay Rankin Inlet Rankin Inlet, Canada
FIRST AIR
10:10 → 12:40 2h 30phút
YEV Sân bay Inuvik Mike Zubko Inuvik, Canada
FIRST AIR
10:15 → 15:17 5h 02phút
YBB Sân bay Kugaaruk Pelly Bay, Canada
CANADIAN NORTH
10:15 → 16:41 6h 26phút
YHK Sân bay Gjoa Haven Gjoa Haven, Canada
CANADIAN NORTH
10:15 → 14:07 3h 52phút
YYH Sân bay Taloyoak Taloyoak, Canada
CANADIAN NORTH
10:15 → 12:25 2h 10phút
YCB Sân bay Vịnh Cambridge Cambridge Bay, Canada
CANADIAN NORTH
10:30 → 13:28 2h 58phút
YEV Sân bay Inuvik Mike Zubko Inuvik, Canada
CANADIAN NORTH
10:30 → 15:06 4h 36phút
YBB Sân bay Kugaaruk Pelly Bay, Canada
FIRST AIR
10:30 → 11:55 1h 25phút
YVQ Sân bay Norman Wells Norman Wells, Canada
CANADIAN NORTH
10:30 → 14:01 3h 31phút
YYH Sân bay Taloyoak Taloyoak, Canada
FIRST AIR
10:30 → 11:10 40phút
YLE Sân bay Whati Whati, Canada
AIR TINDI
10:30 → 13:01 2h 31phút
YHK Sân bay Gjoa Haven Gjoa Haven, Canada
FIRST AIR
10:45 → 12:47 2h 02phút
YCB Sân bay Vịnh Cambridge Cambridge Bay, Canada
FIRST AIR
10:45 → 14:24 3h 39phút
YCO Sân bay Kugluktuk Kugluktuk Coppermine, Canada
FIRST AIR
11:00 → 11:45 45phút
YSG Sân bay Lutselke-Snowdrift Lutselke Snowdrift, Canada
AIR TINDI
11:00 → 12:01 1h 01phút
YFS Sân bay Fort Simpson Fort Simpson, Canada
FIRST AIR
13:00 → 13:45 45phút
YFJ Sân bay Snare Lake Snare Lake, Canada
AIR TINDI
13:10 → 15:49 2h 39phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
13:15 → 15:20 2h 05phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
AIR CANADA
13:30 → 14:20 50phút
YRA Sân bay Gameti Rae Lakes Rae Lakes, Canada
AIR TINDI
14:45 → 16:45 2h 00phút
YGH Sân bay Fort Good Hope Fort Good Hope, Canada
NORTH-WRIGHT AIRWAYS
15:00 → 16:34 2h 34phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
15:30 → 16:45 1h 15phút
YWJ Sân bay Deline Deline, Canada
NORTH-WRIGHT AIRWAYS
16:00 → 16:40 40phút
YLE Sân bay Whati Whati, Canada
AIR TINDI
16:30 → 17:15 45phút
YSG Sân bay Lutselke-Snowdrift Lutselke Snowdrift, Canada
AIR TINDI
17:00 → 17:41 41phút
YHY Sân bay Hay River Merlyn Carter Hay River, Canada
FIRST AIR
17:00 → 19:25 2h 25phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
FIRST AIR
17:25 → 19:09 1h 44phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
CANADIAN NORTH
17:45 → 18:40 55phút
YSM Sân bay Fort Smith Fort Smith, Canada
NORTHWESTERN AIR
18:00 → 19:20 1h 20phút
YFS Sân bay Fort Simpson Fort Simpson, Canada
AIR TINDI
18:25 → 20:53 2h 28phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
19:20 → 21:59 2h 39phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
21:30 → 23:25 1h 55phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
FIRST AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog