YXE Sân bay Quốc tế Saskatoon John G. Diefenbaker

Thông tin chuyến bay

06:00 → 09:20 2h 20phút
MSP Sân bay Quốc tế Minneapolis Minneapolis-St Paul, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
06:00 → 11:06 3h 06phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
06:00 → 07:15 1h 15phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:00 → 11:06 3h 06phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:15 → 07:26 1h 11phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
06:30 → 07:33 2h 03phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
07:00 → 07:45 45phút
YQR Sân bay Quốc tế Regina Regina, Canada
WEST WIND AVIATION
07:15 → 07:45 30phút
YPA Sân bay Prince Albert Glass Field Prince Albert, Canada
BELAIR
07:15 → 08:55 1h 40phút
YVC Sân bay La Ronge (Barber Field) La Ronge, Canada
BELAIR
07:15 → 10:25 3h 10phút
YSF Sân bay Stony Rapids Stony Rapids, Canada
BELAIR
07:20 → 08:39 1h 19phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
08:00 → 09:11 1h 11phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
08:25 → 10:56 1h 31phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
08:30 → 10:55 2h 25phút
YNL Sân bay Points North Landing Points North Landing, Canada
BELAIR
08:30 → 09:00 30phút
YPA Sân bay Prince Albert Glass Field Prince Albert, Canada
BELAIR
09:10 → 10:29 1h 19phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
10:05 → 15:15 3h 10phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
10:05 → 11:32 1h 27phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
10:15 → 15:24 3h 09phút
YOW Sân bay Quốc tế Ottawa Macdonald Cartier Ottawa, Canada
AIR CANADA
10:45 → 12:01 1h 16phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
12:05 → 13:32 1h 27phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
12:05 → 13:08 2h 03phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
13:00 → 13:30 30phút
YPA Sân bay Prince Albert Glass Field Prince Albert, Canada
BELAIR
13:00 → 16:00 3h 00phút
ZWL Sân bay Wollaston Lake Wollaston Lake, Canada
BELAIR
13:00 → 14:19 1h 19phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
13:00 → 14:40 1h 40phút
YVC Sân bay La Ronge (Barber Field) La Ronge, Canada
BELAIR
14:10 → 15:21 1h 11phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
14:25 → 15:31 2h 06phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
14:25 → 19:35 3h 10phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
15:09 → 18:22 2h 13phút
MSP Sân bay Quốc tế Minneapolis Minneapolis-St Paul, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
15:15 → 16:55 1h 40phút
YVC Sân bay La Ronge (Barber Field) La Ronge, Canada
BELAIR
15:15 → 15:45 30phút
YPA Sân bay Prince Albert Glass Field Prince Albert, Canada
BELAIR
15:15 → 19:15 4h 00phút
YSF Sân bay Stony Rapids Stony Rapids, Canada
BELAIR
15:15 → 18:35 3h 20phút
ZFD Sân bay Fond du Lac Fond du Lac, Canada
BELAIR
16:00 → 16:45 45phút
YQR Sân bay Quốc tế Regina Regina, Canada
WEST WIND AVIATION
16:10 → 17:37 1h 27phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
16:20 → 17:39 1h 19phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
16:20 → 17:43 1h 23phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
AIR CANADA
17:15 → 18:31 1h 16phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
17:20 → 18:23 2h 03phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
AIR CANADA
19:00 → 21:31 1h 31phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
19:20 → 20:47 1h 27phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
20:40 → 22:07 1h 27phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog