YTH Sân bay Thompson

Thông tin chuyến bay

07:00 → 08:50 1h 50phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
CALM AIR
07:45 → 09:15 1h 30phút
ZGI Sân bay Gods River Gods River, Canada
PERIMETER AVIATION
07:45 → 08:30 45phút
YGO Sân bay Gods Lake Narrows Gods Lake Narrows, Canada
PERIMETER AVIATION
08:00 → 09:50 1h 50phút
XLB Sân bay Lac Brochet Lac Brochet, Canada
PERIMETER AVIATION
08:00 → 09:00 1h 00phút
XTL Sân bay Tadoule Lake Tadoule Lake, Canada
PERIMETER AVIATION
10:30 → 10:55 25phút
ZAC Sân bay York Landing York Landing, Canada
PERIMETER AVIATION
11:45 → 12:45 1h 00phút
XLB Sân bay Lac Brochet Lac Brochet, Canada
PERIMETER AVIATION
11:45 → 13:35 1h 50phút
YBT Sân bay Brochet Brochet, Canada
PERIMETER AVIATION
12:00 → 13:00 1h 00phút
XTL Sân bay Tadoule Lake Tadoule Lake, Canada
PERIMETER AVIATION
13:00 → 14:20 1h 20phút
ZGI Sân bay Gods River Gods River, Canada
PERIMETER AVIATION
13:00 → 13:45 45phút
YGO Sân bay Gods Lake Narrows Gods Lake Narrows, Canada
PERIMETER AVIATION
15:00 → 15:25 25phút
XSI Sân bay South Indian Lake South Indian Lake, Canada
PERIMETER AVIATION
16:00 → 17:00 1h 00phút
ZTM Sân bay Shamattawa Shamattawa, Canada
PERIMETER AVIATION
16:30 → 17:00 30phút
YOH Sân bay Oxford House Oxford House, Canada
PERIMETER AVIATION
17:40 → 19:30 1h 50phút
YWG Sân bay Quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson Winnipeg, Canada
CALM AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog