YQU Sân bay Grande Prairie

Thông tin chuyến bay

06:15 → 07:37 1h 22phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
07:20 → 08:38 1h 18phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
08:00 → 09:22 1h 22phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
08:55 → 09:57 1h 02phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
AIR CANADA
10:20 → 11:24 1h 04phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
12:05 → 13:23 1h 18phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
12:20 → 13:42 1h 22phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
15:55 → 16:57 1h 02phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
AIR CANADA
16:15 → 17:37 1h 22phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
18:10 → 19:32 1h 22phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
19:00 → 20:04 1h 04phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
19:00 → 20:18 1h 18phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần