YQL Sân bay Lethbridge County

Thông tin chuyến bay

07:00 → 07:55 55phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
07:25 → 08:13 48phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
11:20 → 12:08 48phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
11:55 → 12:50 55phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
16:00 → 16:55 55phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
21:15 → 22:03 48phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần