YPW Sân bay Powell River

Thông tin chuyến bay

09:10 → 09:45 35phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
11:45 → 12:20 35phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
14:05 → 14:40 35phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
16:30 → 17:05 35phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
17:30 → 18:05 35phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần