YMO Sân bay Moosonee

Thông tin chuyến bay

10:10 → 12:45 2h 35phút
YPO Sân bay Peawanuck Peawanuck, Canada
AIR CREEBEC
10:10 → 11:00 50phút
ZKE Sân bay Kashechewan Kashechewan, Canada
AIR CREEBEC
10:10 → 11:35 1h 25phút
YAT Sân bay Attawapiskat Attawapiskat, Canada
AIR CREEBEC
10:10 → 10:35 25phút
YFA Sân bay Fort Albany Fort Albany, Canada
AIR CREEBEC
11:45 → 12:30 45phút
ZKE Sân bay Kashechewan Kashechewan, Canada
THUNDER AIRLINES
11:45 → 13:00 1h 15phút
YAT Sân bay Attawapiskat Attawapiskat, Canada
THUNDER AIRLINES
11:45 → 12:10 25phút
YFA Sân bay Fort Albany Fort Albany, Canada
THUNDER AIRLINES
12:45 → 13:10 25phút
YFA Sân bay Fort Albany Fort Albany, Canada
THUNDER AIRLINES
12:45 → 14:10 1h 25phút
YAT Sân bay Attawapiskat Attawapiskat, Canada
THUNDER AIRLINES
12:45 → 16:00 3h 15phút
YTS Sân bay Timmins Victor M. Power Timmins, Canada
THUNDER AIRLINES
12:45 → 13:35 50phút
ZKE Sân bay Kashechewan Kashechewan, Canada
THUNDER AIRLINES
13:45 → 14:45 1h 00phút
YTS Sân bay Timmins Victor M. Power Timmins, Canada
THUNDER AIRLINES
15:00 → 16:00 1h 00phút
YTS Sân bay Timmins Victor M. Power Timmins, Canada
THUNDER AIRLINES
15:55 → 16:45 50phút
YTS Sân bay Timmins Victor M. Power Timmins, Canada
AIR CREEBEC
18:40 → 20:05 1h 25phút
YAT Sân bay Attawapiskat Attawapiskat, Canada
AIR CREEBEC
18:40 → 19:05 25phút
YFA Sân bay Fort Albany Fort Albany, Canada
AIR CREEBEC
18:40 → 19:30 50phút
ZKE Sân bay Kashechewan Kashechewan, Canada
AIR CREEBEC

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.