YMM Sân bay Fort McMurray

Thông tin chuyến bay

00:25 → 06:10 3h 45phút
YYZ Sân bay Quốc tế Toronto Lester B Pearson Toronto, Canada
AIR CANADA
06:00 → 07:39 1h 39phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
07:00 → 08:02 1h 02phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
AIR CANADA
07:35 → 08:41 1h 06phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
08:40 → 10:19 1h 39phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
09:00 → 10:33 1h 33phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
12:30 → 13:32 1h 02phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
AIR CANADA
13:10 → 14:49 1h 39phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
13:30 → 14:36 1h 06phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
14:25 → 15:58 1h 33phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
16:10 → 17:16 1h 06phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
16:55 → 18:28 1h 33phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
17:00 → 18:39 1h 39phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
19:10 → 20:43 1h 33phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
AIR CANADA
20:30 → 22:09 1h 39phút
YYC Sân bay Quốc tế Calgary Calgary, Canada
WESTJET AIRLINES LTD
20:50 → 21:56 1h 06phút
YEG Sân bay Quốc tế Edmonton Edmonton, Canada
WESTJET AIRLINES LTD

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog