YBL Sân bay Campbell River

Thông tin chuyến bay

06:50 → 07:35 45phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
08:55 → 09:40 45phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
09:30 → 10:10 40phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
12:45 → 13:25 40phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
13:15 → 14:00 45phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
14:35 → 15:15 40phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR
17:40 → 18:25 45phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
PACIFIC COASTAL AIRLINES
18:55 → 19:35 40phút
YVR Sân bay Quốc tế Vancouver Vancouver, Canada
CENTRAL MOUNTAIN AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog