XQU Sân bay Qualicum Beach

Thông tin chuyến bay

06:45 → 07:15 30phút
YDT Sân bay Vịnh Boundary Vancouver, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
09:00 → 10:30 1h 30phút
YXX Sân bay Quốc tế Abbotsford Abbotsford, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
09:30 → 10:00 30phút
YDT Sân bay Vịnh Boundary Vancouver, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
13:30 → 14:00 30phút
YDT Sân bay Vịnh Boundary Vancouver, Canada
ISLAND EXPRESS AIR
17:00 → 17:30 30phút
YDT Sân bay Vịnh Boundary Vancouver, Canada
ISLAND EXPRESS AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần