SFB Sân bay Quốc tế Orlando Sanford

Thông tin chuyến bay

06:00 → 08:18 2h 18phút
SBN Sân bay Quốc tế South Bend South Bend, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
06:05 → 07:31 2h 26phút
XNA Sân bay Cấp vùng Northwest Arkansas Fayetteville, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
06:10 → 08:04 1h 54phút
LEX Sân bay Lexington Blue Grass Lexington, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
06:15 → 08:25 2h 10phút
SCE Sân bay University Park State College, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
06:20 → 08:43 2h 23phút
ABE Sân bay Quốc tế Lehigh Valley Allentown, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
06:30 → 09:20 3h 50phút
BIS Sân bay Bismarck Municipal Bismarck, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
06:40 → 09:24 2h 44phút
OGS Sân bay Quốc tế Ogdensburg Ogdensburg, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
06:45 → 09:35 2h 50phút
PBG Sân bay Quốc tế Plattsburgh Plattsburgh, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
07:00 → 08:37 2h 37phút
TUL Sân bay Quốc tế Tulsa Tulsa, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
07:36 → 10:01 2h 25phút
ELM Sân bay Cấp vùng Elmira Corning Elmira Corning, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
08:49 → 11:49 3h 00phút
BGR Sân bay Quốc tế Bangor Bangor, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
09:15 → 11:50 2h 35phút
GRR Sân bay Quốc tế Gerald R.Ford Grand Rapids, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
09:47 → 11:16 1h 29phút
AVL Sân bay Cấp vùng Asheville Asheville, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
10:10 → 12:33 2h 23phút
ABE Sân bay Quốc tế Lehigh Valley Allentown, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
11:19 → 11:44 1h 25phút
GPT Sân bay Quốc tế Gulfport-Biloxi Gulfport-Biloxi, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
11:30 → 13:15 2h 45phút
MCI Sân bay Quốc tế Kansas City Kansas City, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
12:08 → 14:24 2h 16phút
MDT Sân bay Quốc tế Harrisburg Harrisburg, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
12:19 → 14:23 2h 04phút
CVG Sân bay Quốc tế Cincinnati Northern Kentucky Cincinnati, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
12:21 → 14:53 2h 32phút
FNT Sân bay Quốc tế Bishop Flint, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
13:20 → 15:23 2h 03phút
LCK Sân bay Quốc tế Rickenbacker Columbus, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
13:22 → 15:15 2h 53phút
DSM Sân bay Quốc tế Des Moines Des Moines, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
13:36 → 15:52 2h 16phút
FWA Sân bay Quốc tế Fort Wayne Fort Wayne, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
13:52 → 15:31 2h 39phút
OKC Sân bay Oklahoma City Will Rogers Oklahoma City, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
14:12 → 15:44 1h 32phút
USA Sân bay Cấp vùng Concord Concord, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
14:23 → 15:52 1h 29phút
AVL Sân bay Cấp vùng Asheville Asheville, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
14:51 → 17:03 2h 12phút
IND Sân bay Quốc tế Indianapolis Indianapolis, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
15:24 → 16:59 2h 35phút
SGF Sân bay Quốc gia Springfield Branson Springfield, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
15:30 → 20:00 4h 30phút
GEO Sân bay Quốc tế Cheddi Jagan Georgetown, Guyana
SURINAM AIRWAYS
15:30 → 22:30 6h 00phút
PBM Sân bay Quốc tế Paramaribo Johan A Pengel Paramaribo, Suriname
SURINAM AIRWAYS
15:34 → 17:17 2h 43phút
ICT Sân bay Wichita Mid-Continent Wichita, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
17:56 → 20:32 2h 36phút
IAG Sân bay Quốc tế Niagara Falls Niagara Falls, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
18:14 → 19:42 2h 28phút
PIA Sân bay Quốc tế General Wayne A. Downing Peoria Peoria, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
18:24 → 19:33 2h 09phút
BLV Sân bay Scott Midamerica Belleville, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
18:47 → 20:44 1h 57phút
SDF Sân bay Quốc tế Louisville Louisville, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
19:15 → 21:04 1h 49phút
HTS Sân bay Tri State Huntington, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
19:55 → 22:30 2h 35phút
GRR Sân bay Quốc tế Gerald R.Ford Grand Rapids, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
21:30 → 23:34 2h 04phút
CVG Sân bay Quốc tế Cincinnati Northern Kentucky Cincinnati, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
22:13 → 23:44 1h 31phút
TYS Sân bay McGhee Tyson Knoxville, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog