RDM Sân bay Roberts Field

Thông tin chuyến bay

05:00 → 05:48 48phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
05:28 → 07:00 1h 32phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
05:30 → 06:46 1h 16phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
06:00 → 07:49 1h 49phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
06:06 → 09:00 1h 54phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
06:22 → 08:45 2h 23phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
06:35 → 10:07 2h 32phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
07:00 → 07:47 47phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
07:10 → 09:29 2h 19phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
07:40 → 08:54 1h 14phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
10:20 → 12:09 1h 49phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
11:35 → 12:49 1h 14phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
12:09 → 15:30 2h 21phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
12:17 → 15:41 2h 24phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
12:32 → 15:18 1h 46phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
12:55 → 13:42 47phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
13:30 → 15:21 1h 51phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
14:20 → 16:05 1h 45phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
SUN COUNTRY AIRLINES
15:00 → 16:20 1h 20phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
15:25 → 16:43 1h 18phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
15:28 → 17:11 1h 43phút
LAS Sân bay Quốc tế Las Vegas McCarran Las Vegas, Hoa Kỳ
ALLEGIANT AIR
17:15 → 18:04 49phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
19:01 → 20:52 1h 51phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
19:15 → 20:29 1h 14phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog