PPT Sân bay Quốc tế Papeete

Thông tin chuyến bay

02:45 → 21:45 12h 00phút
SCL Sân bay Quốc tế Santiago Santiago, Chile
LAN AIRLINES
02:45 → 13:05 5h 20phút
IPC Sân bay Quốc tế Mataveri Easter Island, Chile
LAN AIRLINES
06:00 → 11:10 4h 40phút
AUQ Sân bay Atuona Hiva Oa, French Polynesia
AIR TAHITI
06:00 → 09:45 3h 15phút
NHV Sân bay Nuku Hiva Nuku Hiva, French Polynesia
AIR TAHITI
06:15 → 09:15 3h 00phút
AHE Sân bay Ahe Ahe, French Polynesia
AIR TAHITI
06:15 → 07:45 1h 30phút
TKX Sân bay Takaroa Takaroa, French Polynesia
AIR TAHITI
06:15 → 08:40 2h 25phút
XMH Sân bay Manihi Manihi, French Polynesia
AIR TAHITI
06:45 → 08:05 1h 20phút
RFP Sân bay Raiatea Raiatea, French Polynesia
AIR TAHITI
06:45 → 07:25 40phút
HUH Sân bay Huahine Huahine, French Polynesia
AIR TAHITI
07:00 → 07:50 50phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
07:00 → 08:40 1h 40phút
NKP Sân bay Nukutepipi Nukutepipi, French Polynesia
AIR TAHITI
07:15 → 08:45 1h 30phút
RFP Sân bay Raiatea Raiatea, French Polynesia
AIR TAHITI
07:15 → 08:05 50phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
08:00 → 10:10 2h 10phút
HOI Sân bay Hao Hao, French Polynesia
AIR TAHITI
08:00 → 13:40 4h 40phút
GMR Sân bay Totegegie Totegegie, French Polynesia
AIR TAHITI
09:50 → 10:35 45phút
RFP Sân bay Raiatea Raiatea, French Polynesia
AIR TAHITI
09:50 → 11:15 1h 25phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
10:35 → 12:10 1h 35phút
RGI Sân bay Rangiroa Rangiroa, French Polynesia
AIR TAHITI
10:35 → 11:30 55phút
TIH Sân bay Tikehau Tikehau, French Polynesia
AIR TAHITI
11:00 → 11:50 50phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
11:15 → 11:30 15phút
MOZ Sân bay Moorea Moorea, French Polynesia
AIR TAHITI
11:15 → 12:25 1h 10phút
HUH Sân bay Huahine Huahine, French Polynesia
AIR TAHITI
11:15 → 13:10 1h 55phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
12:45 → 13:40 55phút
MAU Sân bay Maupiti Maupiti, French Polynesia
AIR TAHITI
12:45 → 14:25 1h 40phút
RFP Sân bay Raiatea Raiatea, French Polynesia
AIR TAHITI
13:05 → 13:55 50phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
14:10 → 15:10 1h 00phút
RGI Sân bay Rangiroa Rangiroa, French Polynesia
AIR TAHITI
14:30 → 15:45 1h 15phút
RFP Sân bay Raiatea Raiatea, French Polynesia
AIR TAHITI
14:30 → 14:45 15phút
MOZ Sân bay Moorea Moorea, French Polynesia
AIR TAHITI
14:30 → 16:25 1h 55phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
16:00 → 16:45 45phút
RFP Sân bay Raiatea Raiatea, French Polynesia
AIR TAHITI
16:00 → 17:25 1h 25phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
16:15 → 16:55 40phút
HUH Sân bay Huahine Huahine, French Polynesia
AIR TAHITI
16:15 → 17:30 1h 15phút
RFP Sân bay Raiatea Raiatea, French Polynesia
AIR TAHITI
17:00 → 17:50 50phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
17:25 → 22:05 5h 40phút
AKL Sân bay Quốc tế Auckland Auckland, New Zealand
AIR NEW ZEALAND
18:15 → 19:05 50phút
BOB Sân bay Bora Bora Bora Bora, French Polynesia
AIR TAHITI
22:40 → 08:45 8h 05phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
23:15 → 07:20 21h 05phút
CDG Sân bay Quốc tế Paris Charles de Gaulle Paris, Pháp
AIR TAHITI NUI
23:15 → 08:55 7h 40phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AIR TAHITI NUI

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog