NUP Sân bay Nunapitchuk

Thông tin chuyến bay

08:46 → 09:12 26phút
BET Sân bay Bethel Bethel, Hoa Kỳ
PAKLOOK AIR
08:46 → 08:52 06phút
ATT Sân bay Atmautluak Atmautluak, Hoa Kỳ
PAKLOOK AIR
09:10 → 09:25 15phút
BET Sân bay Bethel Bethel, Hoa Kỳ
AERO FLIGHT
09:21 → 09:27 06phút
KUK Sân bay Kasigluk Kasigluk, Hoa Kỳ
ERA ALASKA
09:21 → 09:52 31phút
BET Sân bay Bethel Bethel, Hoa Kỳ
ERA ALASKA
13:26 → 13:32 06phút
ATT Sân bay Atmautluak Atmautluak, Hoa Kỳ
ERA ALASKA
13:26 → 13:57 31phút
BET Sân bay Bethel Bethel, Hoa Kỳ
ERA ALASKA
13:50 → 14:05 15phút
BET Sân bay Bethel Bethel, Hoa Kỳ
AERO FLIGHT
16:31 → 16:37 06phút
ATT Sân bay Atmautluak Atmautluak, Hoa Kỳ
PAKLOOK AIR
16:31 → 17:07 36phút
BET Sân bay Bethel Bethel, Hoa Kỳ
PAKLOOK AIR
17:50 → 14:05 20h 15phút
BET Sân bay Bethel Bethel, Hoa Kỳ
AERO FLIGHT
18:11 → 18:17 06phút
ATT Sân bay Atmautluak Atmautluak, Hoa Kỳ
ERA ALASKA
18:11 → 18:42 31phút
BET Sân bay Bethel Bethel, Hoa Kỳ
ERA ALASKA

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog