NRR Sân bay Jose Aponte de la Torre

Thông tin chuyến bay

08:00 → 08:15 15phút
CPX Sân bay Benjamin RiveraNoriega Culebra, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
09:00 → 09:15 15phút
CPX Sân bay Benjamin RiveraNoriega Culebra, Puerto Rico
AIR FLAMENCO
09:15 → 09:30 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
10:00 → 10:15 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
10:30 → 10:45 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
11:30 → 11:45 15phút
CPX Sân bay Benjamin RiveraNoriega Culebra, Puerto Rico
AIR FLAMENCO
11:30 → 11:45 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
12:00 → 12:15 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
13:30 → 13:45 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
15:00 → 15:15 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
16:30 → 16:45 15phút
CPX Sân bay Benjamin RiveraNoriega Culebra, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
16:30 → 16:45 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
17:25 → 17:50 25phút
SIG Sân bay Fernando Luis Ribas Dominicci San Juan, Puerto Rico
AIR FLAMENCO
17:30 → 17:45 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL
17:45 → 18:00 15phút
VQS Sân bay Antonio Rivera Rodriguez Vieques, Puerto Rico
VENSECAR INTERNACIONAL

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog