MFR Sân bay Rogue Valley Intl Medford

Thông tin chuyến bay

05:00 → 06:03 1h 03phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
05:25 → 06:57 1h 32phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
05:55 → 09:00 2h 05phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
06:00 → 07:37 1h 37phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
06:30 → 15:59 6h 29phút
DTW Sân bay Quốc tế Detroit Wayne County Detroit, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
06:30 → 10:06 2h 36phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
07:00 → 08:41 1h 41phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
07:15 → 09:35 2h 20phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
09:00 → 10:31 1h 31phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
09:45 → 10:47 1h 02phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
10:38 → 12:04 1h 26phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
11:20 → 15:00 2h 40phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
12:10 → 13:41 1h 31phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
12:15 → 15:28 2h 13phút
PHX Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor Phoenix, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
12:40 → 16:20 2h 40phút
DEN Sân bay Quốc tế Denver Denver, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
13:15 → 16:08 1h 53phút
SLC Sân bay Quốc tế Salt Lake City Salt Lake City, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
13:55 → 14:57 1h 02phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
14:08 → 15:34 1h 26phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
14:55 → 16:30 1h 35phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
16:32 → 18:33 2h 01phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
17:40 → 18:43 1h 03phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
18:06 → 19:35 1h 29phút
SFO Sân bay Quốc tế San Francisco San Francisco, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
18:40 → 20:47 2h 07phút
LAX Sân bay Quốc tế Los Angeles Los Angeles, Hoa Kỳ
UNITED AIRLINES
20:10 → 21:13 1h 03phút
PDX Sân bay Quốc tế Portland Portland, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES
21:00 → 22:30 1h 30phút
SEA Sân bay Quốc tế Seattle Tacoma Seattle, Hoa Kỳ
ALASKA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog