KTM Sân bay Quốc tế Tribhuvan

Thông tin chuyến bay

00:25 → 05:10 3h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
01:15 → 01:40 25phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
NOVA AIRLINES AB
01:15 → 04:20 4h 50phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
FLYDUBAI
02:15 → 04:10 4h 40phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
02:30 → 04:55 5h 10phút
KWI Sân bay Quốc tế Kuwait Kuwait, Kuwait
JAZEERA AIRWAYS
02:30 → 05:15 4h 30phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
03:15 → 03:55 40phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
NOVA AIRLINES AB
04:00 → 04:50 50phút
DHI Sân bay Dhangadhi Dhangadhi, Nepal
NOVA AIRLINES AB
05:35 → 06:15 40phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
NOVA AIRLINES AB
05:45 → 06:35 50phút
DHI Sân bay Dhangadhi Dhangadhi, Nepal
NOVA AIRLINES AB
06:50 → 07:12 22phút
BHR Sân bay Bharatpur Bharatpur, Nepal
BUDDHA AIR
07:00 → 07:30 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
07:00 → 07:25 25phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
YETI AIRLINES
07:00 → 07:20 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
YETI AIRLINES
07:00 → 07:40 40phút
SKH Sân bay Surkhet Surkhet, Nepal
NOVA AIRLINES AB
07:15 → 07:35 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
BUDDHA AIR
07:15 → 07:55 55phút
VNS Sân bay Varanasi Varanasi, Ấn Độ
BUDDHA AIR
07:20 → 10:10 5h 35phút
KWI Sân bay Quốc tế Kuwait Kuwait, Kuwait
KUWAITE AIRWAYS
07:30 → 08:00 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
07:35 → 13:05 8h 15phút
IST Sân bay Quốc tế Istanbul Ataturk Istanbul, Thổ Nhĩ Kì
TURKISH AIRLINES
07:35 → 08:25 50phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
BUDDHA AIR
07:40 → 08:25 45phút
BDP Sân bay Bhadrapur Bhadrapur, Nepal
BUDDHA AIR
07:40 → 08:30 50phút
DHI Sân bay Dhangadhi Dhangadhi, Nepal
NOVA AIRLINES AB
07:45 → 08:15 30phút
JKR Sân bay Janakpur Janakpur, Nepal
BUDDHA AIR
07:50 → 08:30 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
07:50 → 08:20 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
07:55 → 08:27 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
07:55 → 08:25 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
08:00 → 09:40 1h 55phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
NEPAL AIRLINES
08:00 → 09:10 1h 10phút
DHI Sân bay Dhangadhi Dhangadhi, Nepal
BUDDHA AIR
08:00 → 08:35 35phút
TMI Sân bay Tumlingtar Tumlingtar, Nepal
BUDDHA AIR
08:10 → 08:40 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
YETI AIRLINES
08:15 → 08:55 40phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
NOVA AIRLINES AB
08:20 → 09:10 50phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
YETI AIRLINES
08:25 → 08:50 25phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
NOVA AIRLINES AB
08:30 → 09:15 45phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
YETI AIRLINES
08:30 → 12:05 1h 20phút
LXA Sân bay Lhasa Gonggar Lhasa Gonggar, Trung Quốc
HIMALAYA AIRLINES
08:35 → 09:30 55phút
BHP Sân bay Bhojpur Bhojpur, Nepal
NEPAL AIRLINES
08:40 → 09:10 30phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
YETI AIRLINES
08:40 → 09:55 1h 30phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
BHUTAN AIRLINES
08:40 → 09:10 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
08:45 → 09:05 20phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
NOVA AIRLINES AB
08:55 → 11:40 4h 30phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
09:00 → 12:10 4h 55phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
FLYDUBAI
09:10 → 10:30 1h 05phút
PBH Sân bay Paro Paro, Bhutan
DRUKAIR
09:20 → 09:42 22phút
BHR Sân bay Bharatpur Bharatpur, Nepal
BUDDHA AIR
09:20 → 09:45 25phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
YETI AIRLINES
09:30 → 09:55 25phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
NOVA AIRLINES AB
09:45 → 10:15 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
09:50 → 10:30 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
10:00 → 10:45 45phút
BDP Sân bay Bhadrapur Bhadrapur, Nepal
YETI AIRLINES
10:00 → 11:10 1h 10phút
SKH Sân bay Surkhet Surkhet, Nepal
BUDDHA AIR
10:05 → 11:35 1h 45phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
10:10 → 10:32 22phút
BHR Sân bay Bharatpur Bharatpur, Nepal
BUDDHA AIR
10:15 → 11:05 50phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
BUDDHA AIR
10:25 → 10:55 30phút
JKR Sân bay Janakpur Janakpur, Nepal
BUDDHA AIR
10:30 → 11:15 45phút
BDP Sân bay Bhadrapur Bhadrapur, Nepal
BUDDHA AIR
10:30 → 10:55 25phút
JKR Sân bay Janakpur Janakpur, Nepal
YETI AIRLINES
10:30 → 10:50 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
BUDDHA AIR
10:35 → 17:35 4h 45phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
HIMALAYA AIRLINES
10:45 → 11:17 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
10:45 → 12:05 1h 20phút
DNP Tribhuvannagar Đăng, Nepal
NEPAL AIRLINES
10:45 → 11:15 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
10:50 → 12:25 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
10:50 → 11:30 40phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
NOVA AIRLINES AB
11:10 → 11:50 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
YETI AIRLINES
11:10 → 15:45 3h 20phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
NEPAL AIRLINES
11:15 → 11:47 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
11:25 → 11:50 25phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
YETI AIRLINES
11:30 → 11:55 25phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
NOVA AIRLINES AB
11:30 → 12:55 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
11:40 → 17:00 3h 05phút
TFU Tianfu International Airport Chengdu, Trung Quốc
SICHUAN AIRLINES
11:45 → 14:00 5h 00phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
12:00 → 12:22 22phút
BHR Sân bay Bharatpur Bharatpur, Nepal
BUDDHA AIR
12:05 → 12:35 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
12:05 → 17:25 3h 05phút
TFU Tianfu International Airport Chengdu, Trung Quốc
AIR CHINA
12:10 → 12:35 25phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
NOVA AIRLINES AB
12:10 → 12:40 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
12:20 → 13:00 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
12:20 → 12:45 25phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
YETI AIRLINES
12:25 → 01:15 12h 50phút
DHI Sân bay Dhangadhi Dhangadhi, Nepal
NOVA AIRLINES AB
12:25 → 12:55 30phút
RJB Sân bay Rajbiraj Rajbiraj, Nepal
BUDDHA AIR
12:30 → 13:15 45phút
BDP Sân bay Bhadrapur Bhadrapur, Nepal
BUDDHA AIR
12:30 → 12:52 22phút
BHR Sân bay Bharatpur Bharatpur, Nepal
BUDDHA AIR
13:00 → 13:30 30phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
YETI AIRLINES
13:00 → 20:05 4h 50phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES
13:05 → 13:35 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
13:15 → 16:35 3h 35phút
CMB Sân bay Quốc tế Colombo Bandaranaike Colombo, Sri Lanka
SRILANKAN AIRLINES
13:20 → 14:35 1h 00phút
PBH Sân bay Paro Paro, Bhutan
BHUTAN AIRLINES
13:20 → 13:50 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
13:25 → 14:50 1h 40phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
NEPAL AIRLINES
13:25 → 13:55 30phút
JKR Sân bay Janakpur Janakpur, Nepal
BUDDHA AIR
13:30 → 18:15 3h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
13:35 → 14:07 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
13:40 → 14:00 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
BUDDHA AIR
13:45 → 15:30 1h 30phút
DAC Sân bay Quốc tế Shahjalal Dhaka, Bangladesh
HIMALAYA AIRLINES
13:50 → 14:12 22phút
BHR Sân bay Bharatpur Bharatpur, Nepal
BUDDHA AIR
14:05 → 15:40 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
14:10 → 14:35 25phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
YETI AIRLINES
14:15 → 15:05 50phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
BUDDHA AIR
14:20 → 14:42 22phút
BHR Sân bay Bharatpur Bharatpur, Nepal
BUDDHA AIR
14:20 → 14:50 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
BUDDHA AIR
14:30 → 15:10 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
YETI AIRLINES
15:00 → 15:45 45phút
BDP Sân bay Bhadrapur Bhadrapur, Nepal
BUDDHA AIR
15:00 → 15:45 45phút
BDP Sân bay Bhadrapur Bhadrapur, Nepal
YETI AIRLINES
15:00 → 16:10 1h 10phút
DHI Sân bay Dhangadhi Dhangadhi, Nepal
BUDDHA AIR
15:05 → 17:40 2h 50phút
BOM Sân bay Quốc tế Mumbai Mumbai, Ấn Độ
INDIGO
15:20 → 16:00 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
15:30 → 15:50 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
BUDDHA AIR
15:40 → 16:30 50phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
YETI AIRLINES
15:45 → 16:17 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
15:45 → 16:05 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
YETI AIRLINES
15:55 → 17:35 1h 55phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
16:00 → 16:25 25phút
JKR Sân bay Janakpur Janakpur, Nepal
YETI AIRLINES
16:05 → 16:45 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
16:05 → 16:55 50phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
BUDDHA AIR
16:20 → 19:20 4h 45phút
AUH Sân bay Quốc tế Abu Dhabi Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
INTER SKY
16:25 → 16:45 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
BUDDHA AIR
16:30 → 17:10 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
YETI AIRLINES
16:40 → 18:15 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
INDIGO
16:50 → 17:22 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
17:00 → 17:30 30phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
YETI AIRLINES
17:00 → 18:45 2h 00phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
VISTARA
17:05 → 18:15 1h 10phút
DHI Sân bay Dhangadhi Dhangadhi, Nepal
BUDDHA AIR
17:05 → 00:05 4h 45phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALINDO AIR
17:25 → 17:55 30phút
JKR Sân bay Janakpur Janakpur, Nepal
BUDDHA AIR
17:30 → 18:10 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
17:30 → 18:00 30phút
PKR Sân bay Pokhara Pokhara, Nepal
YETI AIRLINES
17:30 → 17:50 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
BUDDHA AIR
17:50 → 18:22 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
17:55 → 18:15 20phút
SIF Sân bay Simara Simara, Nepal
BUDDHA AIR
18:00 → 18:40 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
18:00 → 20:00 4h 45phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
18:05 → 18:50 45phút
BDP Sân bay Bhadrapur Bhadrapur, Nepal
BUDDHA AIR
18:20 → 18:52 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
18:30 → 01:30 4h 45phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALINDO AIR
18:45 → 19:25 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
18:45 → 20:20 1h 20phút
DAC Sân bay Quốc tế Shahjalal Dhaka, Bangladesh
BIMAN BANGLADESH AIRLINES
19:00 → 19:45 45phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
YETI AIRLINES
19:15 → 20:05 50phút
KEP Sân bay Nepalgunj Nepalgunj, Nepal
BUDDHA AIR
19:20 → 05:15 6h 40phút
ICN Sân bay Quốc tế Seoul Incheon Seoul, Hàn Quốc
KOREAN AIR
19:25 → 20:10 45phút
BDP Sân bay Bhadrapur Bhadrapur, Nepal
BUDDHA AIR
19:25 → 19:57 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
19:25 → 19:55 30phút
JKR Sân bay Janakpur Janakpur, Nepal
BUDDHA AIR
19:50 → 02:50 4h 45phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
HIMALAYA AIRLINES
20:00 → 20:40 40phút
BIR Sân bay Biratnagar Biratnagar, Nepal
BUDDHA AIR
20:00 → 20:32 32phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
BUDDHA AIR
20:10 → 20:40 30phút
JKR Sân bay Janakpur Janakpur, Nepal
BUDDHA AIR
20:40 → 07:20 10h 40phút
BWA Sân bay Bhairawa Siddharthanagar, Nepal
NEPAL AIRLINES
20:40 → 03:25 4h 30phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
NEPAL AIRLINES
20:50 → 03:00 3h 55phút
CKG Sân bay Quốc tế Trùng Khánh Chongqing, Trung Quốc
HIMALAYA AIRLINES
20:55 → 03:50 4h 40phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALINDO AIR
21:35 → 23:10 1h 50phút
DEL Sân bay Quốc tế Delhi Delhi, Ấn Độ
AIR INDIA
22:05 → 00:30 5h 10phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
HIMALAYA AIRLINES
22:30 → 00:45 5h 00phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
HIMALAYA AIRLINES
23:00 → 01:15 5h 00phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
NEPAL AIRLINES
23:10 → 06:30 5h 05phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
23:15 → 02:15 4h 45phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
HIMALAYA AIRLINES
23:30 → 02:25 4h 40phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
NEPAL AIRLINES
23:30 → 06:25 4h 40phút
KUL Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES
23:55 → 06:50 4h 40phút
CAN Sân bay Quốc tế Quảng Châu Guangzhou, Trung Quốc
CHINA SOUTHERN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog