KDI Sân bay Haluoleo

Thông tin chuyến bay

07:00 → 07:55 55phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
07:20 → 07:50 30phút
BUW Sân bay Baubau Baubau, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
07:40 → 11:00 4h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
07:40 → 08:40 1h 00phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
BATIK AIR
09:20 → 10:15 55phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
CITILINK
09:20 → 12:15 3h 55phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
CITILINK
10:15 → 11:15 1h 00phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
10:35 → 12:25 2h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
11:15 → 12:20 1h 05phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
GARUDA INDONESIA
11:15 → 14:35 4h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
14:00 → 14:50 50phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
14:00 → 17:20 4h 20phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
14:45 → 15:30 45phút
WNI Sân bay Matahora Wangi Wangi, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
15:25 → 17:10 2h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
GARUDA INDONESIA
15:30 → 16:25 55phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
16:20 → 18:10 2h 50phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
17:15 → 18:10 55phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
18:40 → 19:20 1h 40phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
19:20 → 20:20 1h 00phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
19:20 → 22:20 4h 00phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog