JTR Sân bay Thira

Thông tin chuyến bay

07:10 → 07:55 45phút
ATH Sân bay Quốc tế Athens Athens, Hy lạp
OLYMPIC AIR
11:45 → 12:25 40phút
ATH Sân bay Quốc tế Athens Athens, Hy lạp
OLYMPIC AIR
12:10 → 13:00 50phút
ATH Sân bay Quốc tế Athens Athens, Hy lạp
SKY EXPRESS
14:25 → 15:10 45phút
ATH Sân bay Quốc tế Athens Athens, Hy lạp
OLYMPIC AIR
15:10 → 16:00 50phút
ATH Sân bay Quốc tế Athens Athens, Hy lạp
SKY EXPRESS
17:25 → 18:10 45phút
ATH Sân bay Quốc tế Athens Athens, Hy lạp
OLYMPIC AIR
18:20 → 19:10 50phút
ATH Sân bay Quốc tế Athens Athens, Hy lạp
SKY EXPRESS
18:20 → 19:15 55phút
ATH Sân bay Quốc tế Athens Athens, Hy lạp
SKY EXPRESS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog