IAO Sân bay Sayak

Thông tin chuyến bay

08:55 → 10:00 1h 05phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
CEBGO
12:25 → 14:55 2h 30phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBGO
12:40 → 14:40 2h 00phút
CRK Sân bay Quốc tế Clark Clark, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
13:00 → 14:00 1h 00phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
15:40 → 16:45 1h 05phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
CEBGO
15:50 → 16:50 1h 00phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
15:55 → 17:10 1h 15phút
DVO Sân bay Quốc tế Davao Davao, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
15:55 → 18:25 2h 30phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBGO
16:15 → 18:15 2h 00phút
CRK Sân bay Quốc tế Clark Clark, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog