HEH Sân bay Heho

Thông tin chuyến bay

08:40 → 09:20 40phút
NYU Sân bay Nyaung U Nyaung-U, Myanmar
AIR KBZ
08:40 → 10:05 1h 25phút
MDL Sân bay Quốc tế Mandalay Mandalay, Myanmar
AIR KBZ
08:40 → 10:05 1h 25phút
MDL Sân bay Quốc tế Mandalay Mandalay, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
08:40 → 09:20 40phút
NYU Sân bay Nyaung U Nyaung-U, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
09:00 → 10:00 1h 00phút
SNW Sân bay Thandwe Thandwe, Myanmar
MANN YADANARPON AIRLINES
09:25 → 10:40 1h 15phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
09:25 → 10:35 1h 10phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
AIR KBZ
09:30 → 10:30 1h 00phút
SNW Sân bay Thandwe Thandwe, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
09:30 → 11:35 2h 05phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
09:30 → 10:30 1h 00phút
SNW Sân bay Thandwe Thandwe, Myanmar
AIR KBZ
09:30 → 11:35 2h 05phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
AIR KBZ
10:00 → 08:50 22h 50phút
NYU Sân bay Nyaung U Nyaung-U, Myanmar
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
10:00 → 11:10 1h 10phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
10:00 → 10:55 55phút
THL Sân bay Tachilek Tachilek, Myanmar
YANGON AIRWAYS
10:10 → 09:05 22h 55phút
MDL Sân bay Quốc tế Mandalay Mandalay, Myanmar
MANN YADANARPON AIRLINES
10:10 → 08:20 22h 10phút
NYU Sân bay Nyaung U Nyaung-U, Myanmar
MANN YADANARPON AIRLINES
10:10 → 11:20 1h 10phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
YANGON AIRWAYS
10:20 → 11:35 1h 15phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
11:10 → 12:10 1h 00phút
THL Sân bay Tachilek Tachilek, Myanmar
AIR KBZ
11:10 → 12:10 1h 00phút
THL Sân bay Tachilek Tachilek, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
11:25 → 12:15 50phút
KET Sân bay Kengtung Kengtung, Myanmar
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
11:40 → 12:40 1h 00phút
SNW Sân bay Thandwe Thandwe, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
13:00 → 15:10 2h 10phút
THL Sân bay Tachilek Tachilek, Myanmar
YANGON AIRWAYS
13:00 → 13:50 50phút
LSH Sân bay Lashio Lashio, Myanmar
YANGON AIRWAYS
13:40 → 14:15 35phút
MDL Sân bay Quốc tế Mandalay Mandalay, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
13:40 → 14:15 35phút
MDL Sân bay Quốc tế Mandalay Mandalay, Myanmar
AIR KBZ
13:55 → 14:45 50phút
LSH Sân bay Lashio Lashio, Myanmar
AIR KBZ
13:55 → 14:45 50phút
LSH Sân bay Lashio Lashio, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
14:00 → 14:55 55phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
16:05 → 17:15 1h 10phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
AIR KBZ
16:05 → 17:15 1h 10phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL
16:40 → 18:55 2h 15phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
16:40 → 17:20 40phút
NYU Sân bay Nyaung U Nyaung-U, Myanmar
GOLDEN MYANMAR AIRLINES
17:10 → 18:30 1h 20phút
NYU Sân bay Nyaung U Nyaung-U, Myanmar
MANN YADANARPON AIRLINES
17:10 → 20:05 2h 55phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
MANN YADANARPON AIRLINES
17:10 → 17:40 30phút
MDL Sân bay Quốc tế Mandalay Mandalay, Myanmar
MANN YADANARPON AIRLINES
17:10 → 18:20 1h 10phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
YANGON AIRWAYS
17:20 → 18:55 1h 35phút
NYU Sân bay Nyaung U Nyaung-U, Myanmar
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
17:20 → 20:35 3h 15phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
17:20 → 17:55 35phút
MDL Sân bay Quốc tế Mandalay Mandalay, Myanmar
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
17:20 → 18:30 1h 10phút
RGN Sân bay Quốc tế Yangon Yangon, Myanmar
GOLDEN MYANMAR AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog