GNS Sân bay Binaka

Thông tin chuyến bay

06:40 → 07:40 1h 00phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
08:50 → 09:50 1h 00phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
10:15 → 11:15 1h 00phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
13:00 → 14:00 1h 00phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
14:35 → 15:35 1h 00phút
KNO Sân bay Quốc tế Kuala Namu Medan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog