GIZ Sân bay Cấp vùng Jizan

Thông tin chuyến bay

00:05 → 02:20 2h 15phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
01:05 → 02:50 1h 45phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
02:40 → 04:30 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
03:20 → 04:40 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
04:20 → 06:05 1h 45phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
04:40 → 06:50 3h 10phút
CAI Sân bay Cairo Cairo, Ai Cập
NILE AIR
05:20 → 07:10 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
06:20 → 07:55 1h 35phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
06:50 → 08:10 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
08:10 → 10:00 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
09:00 → 10:50 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
11:50 → 13:40 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
13:25 → 14:55 1h 30phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
14:20 → 15:40 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
15:40 → 17:25 1h 45phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
16:40 → 18:30 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
17:00 → 19:15 2h 15phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
17:40 → 19:55 2h 15phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
18:40 → 20:00 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
19:10 → 21:00 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
19:50 → 22:05 2h 15phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
19:55 → 21:45 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
20:55 → 22:15 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
21:55 → 23:45 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
22:55 → 00:15 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog