GIZ Sân bay Cấp vùng Jizan

Thông tin chuyến bay

00:35 → 02:25 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
00:50 → 02:35 1h 45phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
01:20 → 02:40 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
02:10 → 04:00 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
02:25 → 03:45 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
03:15 → 05:30 2h 15phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
05:45 → 07:35 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
06:35 → 07:55 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
07:05 → 09:20 2h 15phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
07:40 → 09:30 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
08:05 → 09:55 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
08:50 → 10:20 1h 30phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
08:50 → 10:35 1h 45phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
11:50 → 13:40 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
11:50 → 13:10 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
13:25 → 14:55 1h 30phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
14:15 → 18:10 2h 55phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
FLYDUBAI
14:25 → 15:45 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
14:25 → 16:10 1h 45phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
15:25 → 17:15 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
16:30 → 20:15 2h 45phút
SHJ Sân bay Quốc tế Sharjah Sharjah, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
AIR ARABIA
17:30 → 18:50 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
18:05 → 19:55 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
18:30 → 20:00 1h 30phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
FLYADEAL
19:40 → 21:55 2h 15phút
DMM Sân bay Quốc tế King Fahd Dammam, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
21:00 → 22:50 1h 50phút
RUH Sân bay Quốc tế King Khalid Riyadh, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES
21:30 → 23:00 1h 30phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
23:20 → 00:05 45phút
AHB Sân bay Cấp vùng Abha Abha, Ả Rập Xê-út
FLYNAS
23:40 → 01:00 1h 20phút
JED Sân bay Quốc tế King Abdulaziz Jeddah, Ả Rập Xê-út
SAUDI ARABIAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog