CPT Sân bay Quốc tế Cape Town

Thông tin chuyến bay

00:30 → 11:10 11h 40phút
AMS Sân bay Quốc tế Amsterdam Amsterdam, Hà Lan
KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES
00:40 → 11:10 11h 30phút
CDG Sân bay Quốc tế Paris Charles de Gaulle Paris, Pháp
AIR FRANCE
05:45 → 07:45 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
05:50 → 07:45 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
05:55 → 07:50 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
06:00 → 07:30 1h 30phút
BFN Sân bay Quốc tế Bloemfontein Bloemfontein, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
06:00 → 07:55 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
MANGO
06:00 → 07:55 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
06:10 → 08:05 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
MANGO
06:15 → 08:15 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
06:15 → 07:50 1h 35phút
KIM Sân bay Kimberley Kimberley, Nam Phi
AIRLINK
06:15 → 07:50 1h 35phút
KIM Sân bay Kimberley Kimberley, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
06:20 → 08:25 2h 05phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
06:30 → 08:30 2h 00phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
06:30 → 08:30 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
06:40 → 08:05 1h 25phút
ELS Sân bay East London East London, Nam Phi
SAFAIR
06:45 → 08:45 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
07:00 → 09:05 2h 05phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
SAFAIR
07:00 → 08:55 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
07:10 → 08:00 50phút
GRJ Sân bay George George, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
07:10 → 08:20 1h 10phút
PLZ Sân bay Port Elizabeth Port Elizabeth, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
07:10 → 08:30 1h 20phút
UTN Sân bay Upington Upington, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
07:30 → 09:30 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
07:30 → 09:25 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
08:20 → 10:15 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
08:30 → 11:15 2h 45phút
VFA Sân bay Victoria Falls Victoria Falls, Zimbabwe
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
08:35 → 10:45 2h 10phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
08:45 → 10:40 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
MANGO
08:50 → 10:45 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
08:55 → 10:55 2h 00phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
09:00 → 11:00 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
09:10 → 10:40 1h 30phút
BFN Sân bay Quốc tế Bloemfontein Bloemfontein, Nam Phi
MANGO
09:10 → 11:10 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
09:30 → 20:00 11h 30phút
MUC Sân bay Quốc tế Munich Munich, nước Đức
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES
09:50 → 11:50 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
09:50 → 11:45 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
10:00 → 12:05 2h 05phút
WDH Sân bay Quốc tế Windhoek Hosea Kutako Windhoek, Namibia
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
10:10 → 12:35 2h 25phút
MQP Sân bay Quốc tế Kruger Mpumalanga Nelspruit, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
10:10 → 13:35 3h 25phút
WDH Sân bay Quốc tế Windhoek Hosea Kutako Windhoek, Namibia
AIR NAMIBIA
10:10 → 12:20 2h 10phút
WVB Sân bay Vịnh Walvis Walvis Bay, Namibia
AIR NAMIBIA
10:20 → 12:55 2h 35phút
MUB Sân bay Maun Maun, Botswana
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
10:35 → 12:35 2h 00phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
COMAIR
10:35 → 12:30 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
MANGO
10:35 → 13:05 2h 30phút
SZK Sân bay Skukuza Skukuza, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
10:40 → 12:35 1h 55phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
MANGO
10:40 → 12:55 2h 15phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
10:40 → 12:40 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SINGAPORE AIRLINES
10:40 → 06:10 13h 30phút
SIN Sân bay Quốc tế Changi Singapore Singapore, Singapore
SINGAPORE AIRLINES
10:50 → 13:10 2h 20phút
HDS Sân bay AFB Hoedspruit Hoedspruit, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
10:55 → 13:05 2h 10phút
WVB Sân bay Vịnh Walvis Walvis Bay, Namibia
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
11:00 → 13:05 2h 05phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
SAFAIR
11:10 → 13:15 2h 05phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
11:15 → 06:55 13h 40phút
HKG Sân bay Quốc tế Hong Kong Hong Kong, Hồng Kông
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
11:20 → 13:15 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
11:25 → 12:15 50phút
GRJ Sân bay George George, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
11:35 → 14:35 3h 00phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
11:35 → 13:30 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
11:35 → 12:45 1h 10phút
PLZ Sân bay Port Elizabeth Port Elizabeth, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
11:35 → 12:50 1h 15phút
PLZ Sân bay Port Elizabeth Port Elizabeth, Nam Phi
SAFAIR
11:55 → 13:55 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
12:05 → 14:15 2h 10phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
12:15 → 13:45 1h 30phút
ELS Sân bay East London East London, Nam Phi
SAFAIR
12:15 → 14:10 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
12:20 → 14:20 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
12:45 → 14:45 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
13:10 → 15:05 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
MANGO
13:15 → 00:25 10h 10phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
13:15 → 15:10 1h 55phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
MANGO
13:20 → 15:20 2h 00phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
13:20 → 15:20 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
13:20 → 15:25 2h 05phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
13:25 → 01:10 9h 45phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
EMIRATES
13:30 → 15:25 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
MANGO
14:10 → 16:20 2h 10phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
14:10 → 16:05 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
14:15 → 15:05 50phút
GRJ Sân bay George George, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
14:30 → 17:25 2h 55phút
LVI Sân bay Livingstone Livingstone, Zambia
KENYA AIRWAYS
14:30 → 22:05 6h 35phút
NBO Sân bay Quốc tế Nairobi Jomo Kenyatta Nairobi, Kenya
KENYA AIRWAYS
14:35 → 22:00 6h 25phút
ADD Sân bay Quốc tế Addis Abeba Addis Ababa, Ethiopia
ETHIOPIAN AIRLINES
14:35 → 16:35 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
14:45 → 17:00 2h 15phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
15:00 → 16:30 1h 30phút
ELS Sân bay East London East London, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
15:05 → 17:00 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
15:15 → 17:15 2h 00phút
GBE Sân bay Quốc tế Sir Seretse Khama Gaborone, Botswana
AIR BOTSWANA
15:25 → 16:40 1h 15phút
PLZ Sân bay Port Elizabeth Port Elizabeth, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
15:35 → 17:05 1h 30phút
BFN Sân bay Quốc tế Bloemfontein Bloemfontein, Nam Phi
MANGO
15:40 → 17:55 2h 15phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
15:55 → 17:50 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
15:55 → 17:50 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
MANGO
16:00 → 17:55 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
MANGO
16:00 → 18:00 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
16:05 → 19:25 3h 20phút
HRE Sân bay Quốc tế Harare Harare, Zimbabwe
RWAND AIR
16:05 → 23:00 6h 55phút
KGL Sân bay Quốc tế Kigali Kigali, Rwanda
RWAND AIR
16:10 → 18:15 2h 05phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
16:20 → 19:20 4h 00phút
LAD Sân bay Quatro de Fevereiro Luanda, Angola
TAAG ANGOLA AIRLINES
16:20 → 17:40 1h 20phút
PLZ Sân bay Port Elizabeth Port Elizabeth, Nam Phi
SAFAIR
16:25 → 17:55 1h 30phút
KIM Sân bay Kimberley Kimberley, Nam Phi
AIRLINK
16:25 → 17:55 1h 30phút
KIM Sân bay Kimberley Kimberley, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
16:30 → 17:20 50phút
GRJ Sân bay George George, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
16:40 → 18:10 1h 30phút
BFN Sân bay Quốc tế Bloemfontein Bloemfontein, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
16:40 → 18:45 2h 05phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
16:45 → 18:40 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
17:00 → 17:55 55phút
GRJ Sân bay George George, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
17:00 → 19:00 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
17:30 → 19:30 2h 00phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
17:30 → 19:25 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
17:35 → 19:30 1h 55phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
MANGO
17:35 → 19:40 2h 05phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
17:50 → 19:45 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
MANGO
18:00 → 06:00 11h 00phút
IST Sân bay Quốc tế Istanbul Ataturk Istanbul, Thổ Nhĩ Kì
TURKISH AIRLINES
18:00 → 20:00 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
18:10 → 05:25 12h 15phút
FRA Sân bay Quốc tế Frankfurt Frankfurt, nước Đức
CONDOR AIRLINES
18:25 → 05:55 9h 30phút
DXB Sân bay Quốc tế Dubai Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
EMIRATES
18:30 → 20:30 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
18:35 → 20:45 2h 10phút
WDH Sân bay Quốc tế Windhoek Hosea Kutako Windhoek, Namibia
AIR NAMIBIA
18:45 → 04:45 12h 00phút
LHR Sân bay London Heathrow London, Vương quốc Anh
BRITISH AIRWAYS
18:50 → 06:00 10h 10phút
DOH Sân bay Quốc tế Doha Doha, Qatar
QATAR AIRWAYS
18:50 → 20:45 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
19:00 → 21:00 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
19:00 → 20:55 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
MANGO
19:45 → 06:10 11h 25phút
ZRH Sân bay Zurich Zurich, Thụy sĩ
EDELWEISS AIR
19:50 → 21:50 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
19:50 → 21:45 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SOUTH AFRICAN AIRWAYS
19:55 → 21:50 1h 55phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
MANGO
20:00 → 21:55 1h 55phút
HLA Sân bay Quốc tế Lanseria Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
20:00 → 22:05 2h 05phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
SAFAIR
20:05 → 22:20 2h 15phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
SAFAIR
20:10 → 06:15 12h 05phút
LGW Sân bay London Gatwick London, Vương quốc Anh
BRITISH AIRWAYS
20:15 → 22:10 1h 55phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
MANGO
20:40 → 22:40 2h 00phút
DUR Sân bay Quốc tế King Shaka Durban, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
20:45 → 22:45 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
BRITISH AIRWAYS
21:20 → 07:20 12h 00phút
LHR Sân bay London Heathrow London, Vương quốc Anh
BRITISH AIRWAYS
22:10 → 00:10 2h 00phút
JNB Sân bay Quốc tế Johannesburg Johannesburg, Nam Phi
COMAIR
23:00 → 05:45 5h 45phút
NBO Sân bay Quốc tế Nairobi Jomo Kenyatta Nairobi, Kenya
KENYA AIRWAYS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog