CJS Sân bay Quốc tế Abraham Gonzalez

Thông tin chuyến bay

06:00 → 09:30 2h 30phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
INTERJET
06:01 → 09:35 2h 34phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
AEROMEXICO
07:40 → 10:50 2h 10phút
GDL Sân bay Quốc tế Don Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara, Mexico
VIVAAEROBUS
08:24 → 11:35 2h 11phút
GDL Sân bay Quốc tế Don Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara, Mexico
VOLARIS
08:35 → 12:05 2h 30phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
INTERJET
08:45 → 11:10 2h 25phút
CUL Sân bay Quốc tế Culiacan Culiacan, Mexico
TAR AEROLINEAS
08:45 → 09:40 55phút
CUU Sân bay Quốc tế General Roberto Fierro Villalobos Chihuahua, Mexico
TAR AEROLINEAS
09:40 → 12:20 1h 40phút
MTY Sân bay Quốc tế Monterrey Mariano Escobedo Monterrey, Mexico
AEROMEXICO
09:54 → 10:51 1h 57phút
TIJ Sân bay Quốc tế General Abelardo L. Rodriguez Tijuana, Mexico
VOLARIS
10:20 → 14:35 3h 15phút
QRO Sân bay Quốc tế Queretaro Queretaro, Mexico
TAR AEROLINEAS
10:20 → 12:45 1h 25phút
TRC Sân bay Quốc tế Francisco Sarabia Torreon, Mexico
TAR AEROLINEAS
10:45 → 14:20 2h 35phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
AEROMEXICO
11:25 → 11:35 1h 10phút
HMO Sân bay Quốc tế Hermosillo Hermosillo, Mexico
TAR AEROLINEAS
12:40 → 16:10 2h 30phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
VIVAAEROBUS
14:10 → 17:50 2h 40phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
AEROMEXICO
14:15 → 18:40 3h 25phút
CUN Sân bay Quốc tế Cancun Cancun, Mexico
VIVAAEROBUS
14:19 → 18:38 3h 19phút
CUN Sân bay Quốc tế Cancun Cancun, Mexico
VOLARIS
14:40 → 15:35 55phút
CUU Sân bay Quốc tế General Roberto Fierro Villalobos Chihuahua, Mexico
TAR AEROLINEAS
16:01 → 19:31 2h 30phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
VOLARIS
16:23 → 16:46 1h 23phút
HMO Sân bay Quốc tế Hermosillo Hermosillo, Mexico
VOLARIS
17:05 → 20:15 2h 10phút
BJX Sân bay Quốc tế Guanajuato Leon-Guanajuato, Mexico
VIVAAEROBUS
18:55 → 21:45 1h 50phút
MTY Sân bay Quốc tế Monterrey Mariano Escobedo Monterrey, Mexico
AEROMEXICO
19:00 → 22:40 2h 40phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
AEROMEXICO
19:11 → 20:08 1h 57phút
TIJ Sân bay Quốc tế General Abelardo L. Rodriguez Tijuana, Mexico
VOLARIS
19:15 → 22:45 2h 30phút
MEX Sân bay Quốc tế Mexico City Juarez Mexico City, Mexico
INTERJET
19:40 → 22:51 2h 11phút
GDL Sân bay Quốc tế Don Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara, Mexico
VOLARIS
19:57 → 21:37 1h 40phút
CUL Sân bay Quốc tế Culiacan Culiacan, Mexico
VOLARIS
21:00 → 00:10 2h 10phút
GDL Sân bay Quốc tế Don Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara, Mexico
VIVAAEROBUS
21:55 → 22:05 1h 10phút
HMO Sân bay Quốc tế Hermosillo Hermosillo, Mexico
TAR AEROLINEAS
22:15 → 00:55 1h 40phút
MTY Sân bay Quốc tế Monterrey Mariano Escobedo Monterrey, Mexico
VIVAAEROBUS

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog