CEI Sân bay Quốc tế Chiang Rai

Thông tin chuyến bay

08:25 → 09:50 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
08:40 → 10:10 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
09:15 → 10:30 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
10:40 → 12:00 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
10:40 → 12:10 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
10:50 → 12:55 2h 05phút
HKT Sân bay Quốc tế Phuket Phuket, nước Thái Lan
AERO VIP
11:30 → 12:55 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
12:55 → 14:20 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
13:10 → 14:40 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
14:10 → 15:35 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
14:50 → 16:15 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
15:05 → 16:35 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
15:25 → 16:50 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
15:50 → 17:10 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
16:10 → 17:30 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
18:00 → 19:30 1h 30phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
19:00 → 20:20 1h 20phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR
19:15 → 20:40 1h 25phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI LION AIR
19:55 → 21:20 1h 25phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
AERO VIP
20:00 → 21:35 1h 35phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
THAI AIRASIA
20:45 → 22:15 1h 30phút
BKK Sân bay Quốc tế Bangkok Suvarnabhumi Bangkok, nước Thái Lan
THAI SMILE
21:30 → 22:45 1h 15phút
DMK Sân bay Quốc tế Don Mueang Bangkok, nước Thái Lan
NOK AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog