BEJ Sân bay Berau

Thông tin chuyến bay

07:00 → 07:55 55phút
AAP Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport Samarinda, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
07:00 → 09:45 3h 45phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
07:00 → 08:00 1h 00phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
07:00 → 08:00 1h 00phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
07:00 → 08:00 1h 00phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
07:00 → 09:10 3h 10phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
07:00 → 09:40 3h 40phút
YIA Yogyakarta International Airport Yogyakarta, Indonesia
LION AIR
07:20 → 16:55 10h 35phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
07:20 → 08:20 1h 00phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
09:30 → 10:50 1h 20phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
09:50 → 10:50 1h 00phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
09:50 → 18:20 9h 30phút
YIA Yogyakarta International Airport Yogyakarta, Indonesia
SRIWIJAYA AIR
10:00 → 11:10 1h 10phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
12:40 → 15:50 3h 10phút
UPG Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin Makassar, Indonesia
LION AIR
12:40 → 14:00 1h 20phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
12:40 → 15:10 3h 30phút
SUB Sân bay Quốc tế Juanda Surabaya, Indonesia
LION AIR
12:40 → 15:35 3h 55phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
LION AIR
12:40 → 13:40 1h 00phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
LION AIR
13:20 → 14:50 2h 30phút
CGK Sân bay Quốc tế Jakarta Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia
BATIK AIR
16:00 → 17:20 1h 20phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
AOM FRENCH AIRLINES
16:25 → 17:25 1h 00phút
BPN Sân bay Balikpapan Balikpapan, Indonesia
SRIWIJAYA AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog