BCD Sân bay Quốc tế Bacolod Silay

Thông tin chuyến bay

00:05 → 01:25 1h 20phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
06:15 → 06:55 40phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
06:25 → 07:40 1h 15phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
06:30 → 07:50 1h 20phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
06:55 → 08:15 1h 20phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
ZHONGYUAN AIRLINES
11:20 → 12:35 1h 15phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
12:05 → 12:45 40phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
13:40 → 15:05 1h 25phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
15:20 → 16:35 1h 15phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
16:55 → 18:20 1h 25phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
17:35 → 19:00 1h 25phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR
18:20 → 19:35 1h 15phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
ZHONGYUAN AIRLINES
18:30 → 19:45 1h 15phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
20:00 → 20:50 50phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
CEBGO
22:00 → 22:50 50phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
CEBGO
22:40 → 23:30 50phút
CEB Sân bay Quốc tế Cebu Cebu, Philippines
CEBGO
22:50 → 00:10 1h 20phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
ZHONGYUAN AIRLINES
23:15 → 00:30 1h 15phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
PHILIPPINE AIRLINES
23:50 → 01:10 1h 20phút
MNL Sân bay Quốc tế Manila Ninoy Aquino Manila, Philippines
CEBU PACIFIC AIR

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog