BBN Sân bay Bario

Thông tin chuyến bay

10:20 → 11:10 50phút
MYY Sân bay Miri Miri, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES
10:45 → 11:25 40phút
MUR Sân bay Marudi Marudi, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES
11:10 → 11:25 15phút
ODN Sân bay Long Seridan Long Seridan, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES
12:30 → 13:20 50phút
MYY Sân bay Miri Miri, Malaysia
MALAYSIA AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog