AGS Sân bay Cấp vùng Augusta

Thông tin chuyến bay

05:28 → 06:25 57phút
CLT Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas Charlotte, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
05:50 → 06:50 1h 00phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
07:00 → 07:59 59phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
08:00 → 09:05 1h 05phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
09:35 → 10:40 1h 05phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
10:35 → 11:47 1h 12phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
11:17 → 12:21 1h 04phút
CLT Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas Charlotte, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
12:14 → 13:25 1h 11phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
12:45 → 13:48 1h 03phút
CLT Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas Charlotte, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
14:33 → 15:39 1h 06phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
15:52 → 17:03 1h 11phút
CLT Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas Charlotte, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
16:24 → 18:03 2h 39phút
DFW Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth Dallas-Fort Worth, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
17:19 → 18:25 1h 06phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
17:45 → 18:57 1h 12phút
CLT Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas Charlotte, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES
19:16 → 20:29 1h 13phút
ATL Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson Atlanta, Hoa Kỳ
DELTA AIR LINES
19:49 → 21:00 1h 11phút
CLT Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas Charlotte, Hoa Kỳ
AMERICAN AIRLINES

Chú ý: Thời gian hiển thị là giờ địa phương.

Powered by OAG

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog