2019/12/14  12:09  khởi hành
1
12:09 - 12:38
29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:09 - 12:52
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:09 - 12:38
  29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:09 Ríos Rosas Rios Rosas
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (2phút
  12:11 12:15 Cuatro Caminos
  [Metro de Madrid]Line 6(agujas del reloj) [MetroMadrid]Line6(Clockwise)
  Hướng đến Nuevos Ministerios 
  (14phút
  12:29 12:32 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (6phút
  12:38 Artilleros
 2. 2
  12:09 - 12:52
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:09 Ríos Rosas Rios Rosas
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (10phút
  12:19 12:27 Plaza de Castilla
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (25phút
  12:52 Artilleros
cntlog