2020/07/07  19:17  khởi hành
1
19:18 - 19:19
1phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:24 - 19:25
1phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  19:18 - 19:19
  1phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:18 Menéndez Pelayo Menendez Pelayo
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (1phút
  19:19 Atocha Renfe
 2. 2
  19:24 - 19:25
  1phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:24 Menéndez Pelayo Menendez Pelayo
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (1phút
  19:25 Atocha Renfe
cntlog