2020/08/12  13:38  khởi hành
1
13:41 - 13:56
15phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:47 - 14:02
15phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  13:41 - 13:56
  15phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:41 Nørreport Norreport
  Đi bộ( 2phút
  13:43 13:46 Nørreport Norreport (Metro)
  Metro 1 Copenhagen Metro 1
  Hướng đến Vestamageer Vestamager
  (10phút
  13:56 Bella Center
 2. 2
  13:47 - 14:02
  15phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:47 Nørreport Norreport
  Đi bộ( 2phút
  13:49 13:52 Nørreport Norreport (Metro)
  Metro 1 Copenhagen Metro 1
  Hướng đến Vestamageer Vestamager
  (10phút
  14:02 Bella Center
cntlog