2020/02/20  07:12  khởi hành
1
07:17 - 07:30
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:15 - 07:44
29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
07:17 - 07:54
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  07:17 - 07:30
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:17 Jungfernstieg
  [U1]U-Bahn(Norderstedt Mitte-Volksdorf)
  Hướng đến Norderstedt Mitte 
  (13phút
  07:30 Alsterdorf
 2. 2
  07:15 - 07:44
  29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:15 Jungfernstieg
  [U2]U-Bahn Hamburg
  Hướng đến Niendorf Nord 
  (5phút
  07:20 07:26 Schlump
  [U3]U-Bahn Hamburg
  Hướng đến Saarlandstraße Saarlandstrasse
  (5phút
  07:31 07:39 Kellinghusenstraße Kellinghusenstrasse
  [U1]U-Bahn(Norderstedt Mitte-Volksdorf)
  Hướng đến Norderstedt Mitte 
  (5phút
  07:44 Alsterdorf
 3. 3
  07:17 - 07:54
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:17 Jungfernstieg
  [S1]S-Bahn(Wedel-Poppenbuttel)
  Hướng đến Poppenbüttel Poppenbuttel
  (25phút
  07:42 07:50 Ohlsdorf
  [U1]U-Bahn(Norderstedt Mitte-Volksdorf)
  Hướng đến Ohlstedt 
  (4phút
  07:54 Alsterdorf
cntlog