2020/10/23  21:18  khởi hành
1
21:18 - 21:47
29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:27 - 22:03
36phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  21:18 - 21:47
  29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:18 Birkenstr.
  U9
  Hướng đến Osloer Str. 
  (1phút
  21:19 21:24 Westhafen
  S42
  Hướng đến Beusselstr. 
  (3phút
  21:27 21:38 Jungfernheide
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (9phút
  21:47 Haselhorst
 2. 2
  21:27 - 22:03
  36phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:27 Birkenstr.
  U9
  Hướng đến Rathaus Steglitz 
  (10phút
  21:37 21:42 Berliner Str.
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (21phút
  22:03 Haselhorst
cntlog