2020/03/30  10:35  khởi hành
1
10:38 - 11:07
29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:37 - 11:15
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
10:37 - 11:15
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  10:38 - 11:07
  29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:38 Birkenstr.
  U9
  Hướng đến Osloer Str. 
  (1phút
  10:39 10:44 Westhafen
  S42
  Hướng đến Beusselstr. 
  (3phút
  10:47 10:58 Jungfernheide
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (9phút
  11:07 Haselhorst
 2. 2
  10:37 - 11:15
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:37 Birkenstr.
  U9
  Hướng đến Rathaus Steglitz 
  (10phút
  10:47 10:54 Berliner Str.
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (21phút
  11:15 Haselhorst
 3. 3
  10:37 - 11:15
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:37 Birkenstr.
  U9
  Hướng đến Rathaus Steglitz 
  (5phút
  10:42 10:50 Zoologischer Garten
  U2
  Hướng đến Ruhleben 
  (4phút
  10:54 11:02 Bismarckstr.
  U7
  Hướng đến Rathaus Spandau 
  (13phút
  11:15 Haselhorst
cntlog